Data Science: The Secret of Get Ahead

Datavetenskap handlar om att organisera och tolka de enorma mängderna data oavsett natur, vare sig den är strukturerad eller ostrukturerad.

Analysen och visualiseringen kräver innehav av enorma färdigheter inom programmering, analys, matematik, statistik, affärsmannaskap och kommunikation.

Låt oss ta en kort diskussion om varje färdighet som är nödvändig för att bli datavetare:

a) AFFÄRSKUNSKAP OCH SKICKLIGHET

Den kontextuella förståelsen och kunskapen om branschen som du är engagerad i hjälper dig att få en ordentlig och detaljerad analys av de enorma mängderna data. De effektiva kommunikationsförmågan spelar också en viktig roll för att utföra rollerna och ansvaret för en dataforskare.

B) TEKNISK OCH STATISTISK FÄRDIGHET

Fördjupad kunskap och förståelse för verktyg och metoder som SAS, R, Python, etc. är mycket avgörande. Utan att ha en fullständig kunskap kan man inte hantera de stora datamängderna, dvs du skulle inte kunna manipulera och bearbeta data.

C) PROGRAMMERINGSFÄRDIGHETER

Programmeringsspråken som SAS, R och Python etc. spelar en avgörande roll för att analysera data. Om du vill satsa på datavetenskap är det viktigt att ha koll på någon av dessa. Allt beror på vilket språk som passar dig.

D) VISUALISERINGSFÄRDIGHETER

De analyserade och tolkade uppgifterna måste presenteras korrekt och systematiskt för de högsta cheferna och ledningen. De effektiva och effektiva visualiseringsfärdigheterna hjälper dig att visualisera och presentera användbar information som extraheras i form av rapporter.

E) KOMMUNIKATIONSFÄRDIGHETER

Den effektiva kommunikationsförmågan hjälper till att kommunicera de erhållna resultaten till företagsledare och beslutsfattare för att ytterligare ta de smartare och mer logiska besluten.

Innehavandet av de nödvändiga färdigheterna, kunskapsbasen, den detaljerade kunskapen om verktygen, metoderna och teknikerna leder dig till färdplanen för att bli en datavetare.

VILKA ÄR DATAVETENSKAPERNAS ROLLER NÄRVARA I DAG?

Området datavetenskap öppnar upp för många tillväxtmöjligheter i livet för aspiranter som ägnar sig åt datavetenskap genom att erbjuda ett stort antal jobbmöjligheter med stiliga lönepaket.

Det finns olika jobbroller tillgängliga inom området som nämns enligt följande:

1) Dataarkitekt

2) Dataanalytiker

3) Dataingenjör

4) Data Mining Engineer

5) Business Intelligence Analytiker

Den enorma mängden jobbmöjligheter som finns inom området datavetenskap gör detta område lovande och säkrat för en individs framtid. Det flyttar din karriär till ett svära område genom att lova höga jobb- och löneutsikter.

Big data-bråkarnas viktigaste roll är att de använder sina analytiska krafter för att avslöja de dolda affärslösningarna för komplexa affärsproblem och situationer

Vikten av datavetenskap i organisationerna eller affärsföretagen eller för entreprenörerna är inte längre en tveksam aspekt att ta itu med. Hypen och fördelarna med detta framgår av det faktum att datavetenskap är livlinan för varje företag och är ansvarig för dess tillväxt och utveckling.

Leave a Comment

Your email address will not be published.