Med Prediko bör onlinemärken aldrig ta slut i lager • TechCrunch

Träffa Prediko, en ny startup som sitter i skärningspunkten mellan e-handel, fintech och software-as-a-service. Om du tillverkar föremål eller till och med bara köper och säljer färdiga varor, är chansen stor att lagerhantering är en av de största smärtpunkterna när det kommer till att driva ditt företag.

Till exempel, när du lanserar en ny produkt vet du inte om det kommer att bli ett populärt föremål. Du kan antingen beställa för många varor eller ta slut i lager för snabbt. I det första scenariot betyder det att du betalar för varor som inte genererar intäkter direkt, vilket kommer att påverka ditt kassasaldo ett tag. Du kan också spendera pengar för att lagra dessa föremål i ett lager.

I det andra scenariot går du miste om potentiell försäljning. Det tar ofta ganska lång tid att fylla på ditt lager, så du vill prognostisera aktieemissioner så tidigt som möjligt.

Prediko har byggt en online-dashboard som låter dig granska din lagerposition samt planera och beställa fler produkter. Kunder kopplar Prediko till sin Shopify-butik direkt – uppstarten bygger integrationer med andra e-handelsplattformar. Efter det kan de generera lagerrapporter för att se snabbrörliga produkter, långsamt sålda varor och det aktuella detaljhandelsvärdet för lagret.

Plattformen hjälper dig sedan att generera olika tillväxtscenarier beroende på säsongsvariationer, annonskampanjer med mera. Med tiden kan kunderna jämföra faktisk försäljning med intäktsmål. Precis som många SaaS-produkter konkurrerar Prediko med Excel-kalkylblad och manuella prognoser.

Bildkrediter: Prediko

Slutligen hjälper Prediko dig att skapa inköpsorder för dina leverantörer. Du kan spåra beställningar från Prediko direkt med hjälp av en kanban-vy.

Och det finns en fintech-vinkel med dessa kapitalintensiva e-handelsföretag. Prediko hjälper dig också att finansiera ditt lager så att dina inköpsorder inte påverkar ditt bankkonto för mycket. Detta är ett smart drag eftersom Prediko redan har massor av data om sina kunders intäktsprestanda.

Prediko har samlat in 5 miljoner dollar i en seedrunda ledd av Felix Capital. Andra investerare inkluderar Guillaume Pousazs Zinal Growth, HelloWorld, NomadCapital och VD:arna och/eller grundarna av Klarna, Gorgias, Zencargo, Pigment, Ankorstore och Yoobic.

Bildkrediter: Prediko

Leave a Comment

Your email address will not be published.