Teknik för utveckling av mobilappar och utvecklarnas förändrade roller

Mobilteknik har lyckats hålla människor uppkopplade sedan många år nu, från personsökare till de senaste smartphones. Numera tvingas företag att ta sig ut från skrivbordsperspektivet och molnet för att få en plats i ett mer personligt utrymme hos kunden genom mobilen. De flesta marknadsförare idag har föreställt sig att mobilen ska vara i toppen av sina marknadsföringsinitiativ. Människor som arbetar och även teknikkunniga har börjat spendera det mesta av sin tid på sina smartphones.

Framväxten av mobilapparna har ökat lönsamheten för företag som lyckats skapa otroligt viktiga och underhållande appar. Enligt en undersökning har konsumtionen av mobilappar redan passerat internetsurfkonsumtionen. Enligt amerikansk statistik registreras mer än 80 miljoner oidentifierade användningssessioner varje dag på alla mobila plattformar.

Dessutom, enligt data relaterade till beteendemönster för mobilanvändning, är Android- och iOS-användare de högsta. Uppgifterna innehöll också några intressanta aspekter:

De flesta har använt appar, särskilt under sen eftermiddag och de tidiga kvällstimmarna. Annonser klickas oftast på morgontimmarna enligt studien.

Den mest populära tiden för användare att spendera tid på mobiler är på helgerna där 40 % av tiden ägnas åt att använda och ladda ner mobilappar

iPhone- och Android-mobiler är mest populära och har den högsta marknadsandelen i USA, Storbritannien och Japan

Användningen av mobilappar har beräknats växa med 91 % jämfört med förra året. De flesta inbyggda webbläsare har tagit in nya förbättringar. Nya iOS 5 har lätt överträffat Windows Phone Mango och förhandstittarna har varit stabila hela tiden.

Utvecklare har lyckats ändra sin attityd på ett adekvat sätt i det föränderliga scenariot för mobil utveckling. Utvecklare som utmärker sig i apputveckling har gjort stora framsteg på grund av sin kompetens och har uppnått behärskning på mer än en mobil plattform. De flesta offshore-utvecklingsföretag som brukade fokusera på mjukvaruutveckling har migrerat till utveckling av mobilappar på grund av de lukrativa utsikterna. Dessutom fokuserar de flesta mobilappar på kända mjukvarulösningar och mobilwebbplatser marknadsför till och med viktiga e-post- och webbtjänster som är populära över hela världen.

Lösningsleverantörer har alltid känt behov av verktyg och teknologier som kan hjälpa dem att rulla ut applikationer av liknande karaktär samtidigt på olika plattformar. Det finns alldeles för många plattformar för mobilappar men bara några av dem råder. De flesta smartphoneköpare är omedvetna om för- och nackdelarna med varje mobilplattform och därför vinner bara de mest populära marknaden. iOS och Android är överst på stegen medan den dåvarande ledaren Symbian och företagets utvalda Blackberry följer efter.

De flesta utvecklingsföretag och apputvecklare har till och med tillgripit Appcelerator för att skapa mobilappar som kan passa olika plattformar. Appcelerator Titanium har varit användbar för utvecklare som behöver en gemensam plattform för apputvecklingsprocessen och som uppfyller de idealiska standarderna för alla plattformar.

Leave a Comment

Your email address will not be published.