Varför tillväxtaktivering är viktig • TechCrunch

Du har förmodligen laddat ner en app eller besökte en webbplats och bara stängde den innan du fick mycket nytta av den. Du kunde ha gjort detta av en mängd olika anledningar: Kanske verkade produkten för skrämmande, eller så fanns det en gated prenumeration. Jag är säker på att den här listan kan fortsätta på sidor.

Enligt min åsikt består en tillväxtmarknadstratt av tre huvudpelare: förvärv, aktivering och retention. Aktivering är det andra steget i tratten och innebär att man pushar användare att slutföra ett önskat beteende eller en åtgärd.

Men verkligheten är att cirka 95,87 % av iOS-användarna hoppar av efter dag 30, enligt Statistas rapport för tredje kvartalet 2021. Som startup-grundare, hur förhindrar du läckage efter att ha spenderat betydande resurser för att skaffa personer längst upp i tratten?

Att hitta rätt mätvärde

När du bygger produktfunktioner bör fokus ligga på hur man pushar användare till ditt aktiveringsmått.

Den viktigaste delen av aktiveringen är att identifiera rätt mätvärde och samla hela teamet runt det. Det här är inte så enkelt som att få användare från åtgärd A till åtgärd B (dvs. från installation till registrering). Vad hjälper det om nedgången efter registrering är 95 %?

Tänk istället på aktivering som att få användare till en punkt där du säkert vet att de kommer att stanna under en längre tid. Facebook fann att mantrat “sju vänner på 10 dagar” var det mått som fick användarna att stanna, så de drev hårt på att aktivera användare till den punkten.

Vilka mätvärden skiljer kunder som finner värde i din produkt från dem som inte gör det?

Börja med att välja och prioritera åtgärder som är specifika för din produkt. Detta kan vara plattformsanvändningsminuter, antalet meddelanden en användare skickar, hur många personer en användare följer, antalet gånger en användare anpassar sin avatar eller något annat som ger en signal om hur användarna finner värde i din produkt.

Att hitta detta mått kanske inte är lätt och kommer förmodligen att kräva att du skär upp din data, men utgångsaktiveringsmåttet är avgörande för att nå rätt mål.

Simulering av hur retention skulle se ut om en SaaS-plattform aktiverade användare till vissa användningsminuter under den första veckan. Bildkrediter: Jonathan Martinez

I exemplet ovan (med exempeldata) finner en SaaS-plattform att den måste få användare till 25+ minuters användning under den första veckan för att undvika ett stort avhopp vid nästa punkt.

Leave a Comment

Your email address will not be published.