Webbplatsutveckling – Dynamic Technologies

Förr var det anpassade webbplatser hela vägen. Man var tvungen att bygga allt från grunden innan man fick en komplett och funktionell sajt. Du behövde starka kunskaper i HTML och CSS om du var en webbdesigner och om du var en webbprogrammerare behövde du starka kunskaper i server-side scripting, client-side scripting och databasutveckling. Alla dessa ökade tidslinjen för slutförandet av projekt. Allt eftersom tiden gick fortsatte yrkesmännen i branschen att utveckla teknik för att övervinna dessa nackdelar.

De dagar då du måste bygga en webbplats från grunden med HTML och andra verktyg är förbi. Det beror på att det nu finns färdiga moderna verktyg som kan göra 50 % eller till och med mer av jobbet åt dig medan du gör resten. Detta har gjort det möjligt att korta tidslinjen för jobb och öka effektiviteten för webbutvecklare. Låt oss ta en titt på några av dessa verktyg.

1. Mallar

En mall innehåller en layout för en webbplats tillsammans med formateringsegenskaper som ger den ett särskilt utseende genom den medföljande CSS. Vad du behöver göra är att modifiera det så att det passar ditt syfte genom att lägga till ditt innehåll i platshållarna som tillhandahålls och justera de relevanta områdena i CSS-filen så är din webbplats klar.

2. Content Management System (CMS)

Kunder vill nu kunna ändra innehållet på sin webbplats utan att behöva ringa till utvecklaren för att slippa betala serviceavgift. Det finns nu moderna CMS-paket som gör att du kan bygga en hel webbplats med CMS-funktion. Exempel är Joomla, WordPress och Drupal Content Management Systems. När du väl kan ställa in verktyget och du har skaffat dig den kompetens som krävs för att använda det, kan du börja designa webbsidor utan fördjupade kunskaper i HTML, CSS etc. Eftersom de är CMS är det lätt för användaren att lägga till/ ändra innehåll självständigt. Dessa exempel är generiska till sin natur. Det finns några CMS som är dedikerade till sin natur. Till exempel e-handel CMS. Dessa moderna verktyg skulle göra det möjligt för dig att skapa en köp- och säljplattform utan att ha starka programmeringskunskaper och färdigheter i utveckling av databasobjekt. Det finns en hel del av dem. De är osCommerce, Prestashop, Magento, Zen Cart, shopify etc

Webbplatsutvecklingsteknik är mycket dynamisk. Bättre och nya verktyg utvecklas hela tiden och de befintliga förbättras kontinuerligt med nya versioner. Bättre metoder utvecklas kontinuerligt. Till exempel är webbsidor utformade nuförtiden inte med tabeller för att justera sidobjekt när man skapar sidlayouter. HTML-taggar som DIV-taggar och andra används istället och de gör webbplatsen sökmotorvänlig. AJAX används också mycket idag för att minimera återanslutningar till databasen i flerskiktsapplikationer.

Som webbutvecklare innebär detta att du alltid måste vara uppmärksam på aktuella trender i branschen för att förbli relevant. Men trots tillgången till dessa färdiga utvecklingsverktyg bör en webbutvecklare också sträva efter att bygga anpassade webbplatser eftersom många jobb fortfarande är anpassade typer och förmågan att utföra dessa jobb framgångsrikt är en demonstration av din styrka och mångsidighet. Dessutom skulle förmågan att bygga webbplatser från grunden göra det möjligt för dig att utveckla färdigheten att bygga egna mallar och CMS-paket.

Copyright reserverad.

Leave a Comment

Your email address will not be published.